Thisted Kirkegård - Top billedet

Valg af gravsted

 

Kistebegravelser

Det traditionelle kistegravsted er afgrænset med thujahæk. Gravstedet har en belægning af ral, individuel beplanting og mulighed for forskellige typer gravsten. Kistegravsteder kan udlægges med fra én til seks gravpladser. Fredningstiden for en kistebegravelse er 20 år. Herefter kan brugsretten forlænges med op til 10 eller 20 år ad gangen.

 

Gravstedsindehaver har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet, enten ved selv at gøre det, eller lade kirkegårdens personale udføre arbejdet. Ved erhvervelse og fornyelse af et traditionelt kistegravsted er der obligatorisk og servitutbestemt hækklipning og hækvedligeholdelse, hvilket indbetales i et beløb for hele perioden.

Det er muligt at blive kistebegravet i 'anonym plæne'. Endvidere er det i 3 kvt. muligt med kistebegravelse i 'kendt plæne'. Fælles for disse gravsteder i plæne er, at det er obligatorisk og servitutbestemt at betale for udvidet pleje og vedligeholdelse, hvilket indbetales i et beløb, når gravstedet erhverves samt ved fornyelse.

 

Urnebegravelser i kendt plæne i 3 kvarter

Et urnegravsted i 'kendt plæne' er ca. 1 m2 med plads til to urner. Gravstedet er ikke afgrænset, men indgår i den omgivende græsplæne. Mindestenen på 'kendt plæne' skal ligge i jordhøjde, og den skal være en upoleret naturstensplade med målene 40 cm x 60 cm x 6-8 cm. Skriften skal nedfælles i pladen.

Bag ved mindestenen nedgraves en vendevase, og kun denne vase må anvendes ved pyntning af gravstedet. Har man lyst er afskårne blomster også tilladt, og i vinterperioden er det muligt at have lys eller andet stående. Effekterne fjerne når vi begynder at slå græs til foråret. Fredningstiden for en urnebegravelse er 10 år. Herefter kan brugsretten forlænges med op til 10 år ad gangen.

Efter handlingen lægges blomster og andet på den indrettede hjerteplads i umiddelbar nærhed af afdelingen. Hjertepladsen er anlagt for at holde blomsterne friske og plænen ens og jævn. 

 

Fælles for disse gravsteder i plæne er, at det er obligatorisk og servitutbestemt at betale for udvidet pleje og vedligeholdelse, hvilket indbetales i et beløb, når gravstedet erhverves, samt ved fornyelse.

 

Traditionelle urnebegravelser

Det traditionelle urnegravsted fylder 1 m2 med plads til to urner. Gravstedet er omkranset med granitsten, og har individuel beplantning. Der kan også individuelt vælges gravsten i passende størrelse. 

 

Fredningstiden for en urnebegravelse er 10 år. Herefter kan brugsretten forlænges med op til10 år ad gangen. Gravstedsindehaver har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet.

For urnehaverne, med undtagelse af den nye afdeling 'M' er det obligatorisk og servitutbestemt at betale for udvidet pleje og vedligeholdelse, enten ved indbetaling i et beløb for hele fredningsperioden, eller ved årlig faktura fra Thisted kirkegårde. Dette begrundes med
anlæggenes særlige beskaffenhed.

 

I afdeling 'M' kan gravstedsindehaveren selv stå for vedligeholdelsen. Det er dog obligatorisk at
betale for vedligeholdelsen de første tre måneder
efter bisættelsen.


Urnebegravelser i anonym plæne

Et urnegravsted i den anonyme plæne er uden nogen form for synlig markering. Gravstedet er placeret i et smukt grønt fællesareal med gamle japanske kirsebærtræer. På fællesarealet findes en brolagt plads til placering af blomster og kranse.

Fredningstiden for en urnebegravelse er 10 år. I anonym plæne kan brugsretten ikke forlænges. Fælles for disse gravsteder i plæne er, at det er obligatorisk og servitutbestemt at betale for udvidet pleje og vedligeholdelse, hvilket indbetales i et beløb, når gravstedet erhverves.

 

 

 

 

 

 

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

Find Gravsted

 

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30