Thisted Kirkegård - Top billedet

Begravelse og bisættelser

 

Aftale om tidspunkt for begravelseshøjtidelighed på kirkegården, i kapellet eller i kirken kan ske ved henvendelse til sognepræsten og til kirkegårdskontoret på telefon +45 97 92 08 68.

I weekender kan tidsfastsættelse ske ved henvendelse til sognepræsten og til en
begravelsesforretning.

Begravelseshøjtideligheder kan foregå fra tirsdag til lørdag kl. 11.00 og kl. 13.00, dog tidligst to døgn efter, at der er truffet aftale med sognepræsten og kirkegårdskontoret. Ved henvendelse i weekender forlænges denne frist.

Kapeldørene bliver åbnet en halv time før begravelseshøjtideligheden, og umiddelbart inden indsamles kort fra blomster og kranse. Kortene overrækkes til nærmeste pårørende efter højtideligheden.

Efter begravelseshøjtideligheden

Efter begravelseshøjtideligheden vil blomster og kranse pryde gravstedet. Når de efter ca. to uger begynder at visne, fjernes de af kirkegårdsgartnerne. Signerede bånd kan udleveres efter aftale med kirkegårdskontoret.

 

Urnenedsættelse

Kirkegårdskontoret giver besked til pårørende, når urnen modtages. Hvis familien ønsker at deltage ved urnenedsættelsen, aftales tidspunktet med kirkegårdskontoret senest to dage i forvejen. 

Urnenedsættelsen kan foregå:
Mandag - torsdag mellem kl. 10 og 14
Fredag mellem kl. 10 og 11.

 

Udtagelse af gravsted 

En medarbejder fra Thisted Kirkegårde hjælper med at udtage gravsted. Medarbejderen viser rundt på kirkegården og anviser mulige gravsteder, under hensyntagen  til fremsatte ønsker. Tidsbestilling for udtagelse af gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Ved kistebegravelse i et eksisterende gravsted ryddes gravstedet for planter. Pårørende kan få udleveret planterne ved henvendelse på kirkegårdskontoret senest to dage før begravelsen.

 

Gravhøj på kistegravsteder

Ved kistebegravelser anlægges en gravhøj, indtil gravstedet efter omtrent et år er klar til permanent anlæg og beplantning. Gravhøjen pyntes efter årstiden, med stedmoderblomster om foråret, isbegonier om sommeren, lyng om efteråret og gran om vinteren.

 

 

 

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

FIND GRAVSTED

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30