Thisted Kirkegård - Top billedet

Fornyelse af gravstedsretten

 

Udløb, fornyelse og sløjfning

 

I udløbsåret for fredningstiden sender kirkegårdskontoret en påmindelse, med anvisning om hvordan gravstedsretten kan forlænges, gravstedsejer vil få tilsendt dokumenter som tydeliggør valgmulighederne fremadrettet.


Når betaling for den ønskede fornyelsesperiode er modtaget, udsteder kirkegårdskontoret et nyt gravstedsbrev, som annullerer alle tidligere gravstedsbreve. Ved aftale om årlig fornyelse fremsendes faktura indtil aftalen opsiges.

Retten til kistegravsteder kan forlænges op til maksimalt 20 år ad gangen. Urnegravsteder, med undtagelse af 'anonym plæne', kan forlænges op til 10 år ad gangen.

Hvis man ønsker at sløjfe gravstedet, skal det meddeles skriftligt til kirkegårdskontoret. Sløjfningen kan ske enten før eller efter årets granpyntning. Det er gratis af sløjfe et gravsted ved udløb.

Ved sløjfning af et gravsted sendes gravstenen til destruktion. Men efter aftale med kirkegårdskontoret kan gravstenen udleveres til gravstedsindehaver. Desuden kan gravstenen være klassificeret som bevaringsværdig, og da forbliver den  på kirkegården.

 

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

Find Gravsted

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30