Thisted Kirkegård - Top billedet

Gravsteder og serviceydelser

Brochuren for Thisted Kirkegårde indeholder blandt andet beskrivelser af de forskellige gravstedstyder og serviceydelser kirkegården leverer. Se brochuren ved at klikke på billedet herunder, eller kom forbi kirkegårdskontoret for at få et eksemplar udleveret.

 

 

Pasning af et gravsted

Kirkegårdens besøgende kan med rette forvente, at alle gravsteder er passet pænt og med årstidens udsmykning. Alle gravstedsindehavere har pligt til at vedligeholde gravstedet. Kirkegården sørger dog for hækklipning.

 

At vedligeholde et gravsted kræver regelmæssig lugning, hvilket i vækstsæsonen som minimum er hver tredje uge. Desuden skal planterne trimmes et par gange om året. Kirkegården tilbyder serviceydelser på gravstedet mod betaling. Ved henvendelse til kirkegårdskontoret kan der indgås aftaler for et år ad gangen, eller en fast aftale fremover.

 

Hvis et gravsted misligholdes, vil gravstedsindehaveren modtage skriftlig påmindelse, med tilbud om at kirkegårdens gartnere kan ren- og vedligeholde samt istandsætte gravstedet mod betaling. Hvis gravstedsindehaveren fortsat misligholder gravstedet,trods gentagne skriftlige påmindelser, kan gravstedet sløjfes. Det sker efter en forudgående skriftlig advarsel, som sendes anbefalet.

 

Udplantning af forårs- og sommerblomster

Kirkegården kan efter aftale udplante forårs- og sommerblomster. Det kræver dog, at der findes et afgrænset blomsterbed på gravstedet. Sidst i marts udplantes stedmoderblomster, og det er muligt at bestille en bestemt farve, inden for det udvalg som producenten kan levere.

 

I dagene op til grundlovsdag erstattes stedmoderblomsterne med isbegonier, eller andre brugbare sommerblomster efter aftale. I forbindelse med hver udplantning løsnes eller efterfyldes jorden i blomsterbedet, og der gødskes med langtidsvirkende gødning. Kirkegårdsgartnerne vander ikke efterfølgende, undtagen ved ekstrem tørke udmiddelbart efter
udplantningen.

 

Buketter, kranse, påskeliljer og juletulipaner

Efter aftale kan kirkegårdens gartnere sætte buketter på gravstedet ved mærkedage, eller lægge kranse og puder på gravstedet i december eller ved allehelgen.

 

Ligeledes kan kirkegården forestå plantning af juletulipaner i ugen op til jul, eller udsætning af afskårne påskeliljer i vase i ugen op til påske.

 

Istandsætning af gravsted

På et gammelt gravsted kan der forekomme jordsænkning, eller planterne kan vokse sig store og grimme.Gravstedsindehaveren kan når som helst bestille kirkegården til, mod betaling, at udskifte planter, eller til en opretning eller fuldstændig omlægning af gravstedet. 

 

I forbindelse med fornyelse af et gammelt gravsted kan kirkegården kræve, at gravstedet sættes i stand på gravstedsindehaverens bekostning.

 

Udvidet pleje og vedligeholdelse af gravstedet

En aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter, at kirkegårdsgartnerne holder gravstedet rent for ukrudt ved at skuffe og rive. Det sker cirka hver tredje uge.

 

Buketter og dekorationer fjernes om fredagen, hvis gartneren skønner, at de ikke kan holde hen over weekenden. Nedfaldent løv fjernes og planter trimmes. Udgåede planter erstattes.
Gravstedet rettes op efter behov og efterfyldes med ral. Gravstenen renses for alger.

 

En aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse kan til enhver tid indgås. Men er der tale om et ældre gravsted, forbeholder kirkegården sig ret til, mod betaling, at foretage en opretning og måske udskiftning af forvoksede planter på gravstedet.

 

Granpyntning

Granpyntning udføres over en periode på otte uger med start i uge 43, umiddelbart efter skolernes efterårsferie. For mere information kan findes under punktet praktiske informationer.

 

Anlæg af gravsted

Efter en ny kistebegravelse vil nærmeste pårørende, enten i marts eller august, modtage et brev med tilbud om råd og vejledning om anlæg og beplanting af gravstedet. Kirkegårdens gartnere kan udføre arbejdet mod betaling.

 

De pårørende kan også selv anlægge gravstedet, men forinden vil kirkegårdens gartnere genplante hæk, udjævne gravhøjen og udlægge ral på gravstedet. Det sker mod betaling. Hvis kirkegårdens gartnere udfører anlægget, gives plantegaranti med gratis udskiftning af udgåede planter i op til ét år efter plantningen.

 

Bemærk venligst at der på kistegravsteder ikke må bruges anden grusbelægning end den type ral, som anvendes overalt på kirkegården. På traditionelle urnegravsteder må der ikke bruges grusbelægning, men kun jord eller fast belægning.

 

 

 

 

 

 

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

Find Gravsted

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30