Thisted Kirkegård - Top billedet

Kirkegårdens takster 2020

 

 

Takstblad 2020 pr. 1. januar 2020 med GIAS.pdf

 

Betalingsmåder

På linket med kirkegårdens takster fremgår priserne for de enkelte serviceydelser på et gravsted. Det fremgår også, at der kan betales på to måder.

Der kan betales pr. faktura, hvilket vil sige, at kirkegårds-kontoret udsender en faktura med girokort for valge serviceydelser. Faktura udsendes i årets 1 kvartal.

(Nb. Da kirkegårdskontoret som så mange andre er COVID 19 ramt er der ændringer i faktureringen i 2020) 
Det vedhæftede girokort kan bruges på posthuset, i banken eller ved betaling via homebanking. Der kan også betales med kontanter på kirkegårdskontoret, men ikke med Dankort.

Der kan også indbetales et engangsbeløb, som dækker hele fredningsperioden. Beløbet indbetales via et GIAS tilbud til Folkekirkens Kapitaladministrationssystem (KAS). Ved betaling af GIAS tilbudet, betragtes aftalen som indgået. Efter modtagelse af indbetalingen fremsendes en faktura som kvittering.

En flerårig aftale om serviceydelser kan opsiges efter ønske, mens et beløb indbetalt til KAS kun vanskeligt lader sig tilbagebetale.    

Årlige aftaler skal også opsiges fra debitors side, kirkegården fakturer indtil opsigelse.

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

Find Gravsted

  • Åbningstider:
  • Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Torsdag og kl. 16.00 - 17.00