Thisted Kirkegård - Top billedet

Omlæggelse af Nordre afdelinger

 

Regulering af de nordre afdelinger på Vestre kirkegård 

I 1983 besluttede Thisted Kirkes Menighedsråd at regulere følgende seks afdelinger: Forgården, 1. kvt, 2. kvt, 3. kvt, 4. kvt, 5. kvt og 6. kvt.

For at kunne omlægge afdelingerne til andre begravelsesformer er det nødvendigt at afvikle de eksisterende gravsteder. Dette gøres løbende ved, at der ikke foretages nye begravelser. Dog har efterlevende ægtefæller krav på at blive begravet i de eksisterende gravsteder.

De nævnte afdelinger under afvikling forventes at blive nyanlagt med afdelinger for urne i 'kendt plæne' samt kiste i 'kendt plæne'. Endvidere er der planer om et lapidarium på forhøjningerne i kvartererne.

I 3.kvt er etableret et større bed omkring plade i kendt plæne samt blomsterpladser til buketter mm. til brug ved bisættelser og urnenedsættelser.

 

 

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

 

Find Gravsted

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30