Thisted Kirkegård - Top billedet

Nyt lapidarium i 3. kvt.

 

Vinterens arbejder 2021/2022 har blandt andet resuteret i et nyt lapidarium i 3. kvt. 

Lapidariet rummer bevarede mindesten fra flygtningegravsteder, som tidligere var beliggende i 3. kvt. På sigt er det planen at der skal opsættes en informationstavle med stenenes historie. 

 

 

 

 

Søg efter gravsted

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.

 

Find Gravsted

  • Åbningstider:
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30